قسمت 6: قدرت بارهای جانبی

قدرت بارهای جانبی

آنچه خواهید آموخت:

مهمترین نیروی تعیین کننده در طراحی سازه، بارهای جانبی می­باشد. در این جلسه به این بارها پرداخته شده است.

اهم مباحث مطرح‌شده:

– تعریف دو نیروی جانبی مهم (بار باد و بار زلزله)

– ضوابط مبحث 6 و استاندارد 2800 برای بارهای جانبی

– نکات طراحی بارگذاری ناشی از باد

– نکات طراحی بارگذاری ناشی از زلزله

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 2 =

توسط
تومان