asphalt pavement
MK1
  آسفالت از ترکیب شن، ماسه و قیر تهیه می‌شود که یک ماده سیاه و بسیار چسبنده است که در ساخت جاده، باند فرودگاه و پشت بام ساختمان‌ها به کار می‌رود. با توجه به نحوه کاربرد آسفالت می‌توان آن را به سه قسمت تقسیم کرد. آسفالت گرم، آسفالت سرد و آسفالت حفاظتی. در ادامه با انواع آسفالت آشنا خواهیم شد.   1- آسفالت گرم: آسفالت گرم به آن دسته از آسفالت‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت گرم با قیر ترکیب می‌شوند و به‌صورت گرم نیز در سطح پخش‌شده و متراکم می‌گردند. آسفالت گرم مخلوطی از چندین ماده مختلف ازجمله مصالح سنگی مثل شن و ماده اصلی یعنی قیر است که بر اساس نوع قیر مصرفی در دمایی مابین ۱۰۵ تا ۱۶۳ ...
توسط
تومان