گرما زدگی
MK72
  اگه صنعت ساخت‌وساز رو یکی از کشنده‌ترین صنایع بنامیم، بیراه نگفتیم. به‌طور ذاتی این صنعت به دلیل وجود تجهیزات سنگین و روبات های مکانیکی غول‌پیکر بسیار خطرناک است. که به‌طور قابل‌توجهی در وقوع حوادث کشنده در محل‌های ساخت‌وساز حاضر هستند. تقریبا یک‌چهارم افرادی که در کارگاه مشغول کار هستند از بین ۱۰۰۰۰ نفر در حین کار فوت میشوند. این حوادث و حوادث مرگ‌ومیر عواقب مالی را برای پروژه به همراه خواهد داشت. سهم عمده‌ای از هزینه ساخت‌وساز برای تعمیر مناطق خراب‌شده سازه و با توجه به تأخیر ناشی از حوادث در محل ساخت‌وساز صرف می‌شود. با توجه به این حوادث، کار ساخت‌وساز و مدیران هرروز با انواع خطرها مواجه می‌شوند، چه در حال کار بر روی پروژه‌های کوچک مانند ...
توسط
تومان