وصله تیر به ستون
10
آنچه خواهید آموخت: همان‌طور که می­دانیم طول میلگردهای رایج مورداستفاده 12 متر می‌باشد. بنابراین در ساخت سازه‌ها نیاز به وصله میلگردها برای تأمین طول موردنیاز طراحی داریم. در این جلسه با 4 وصله رایج میلگردها آشنا می‌شویم. اهم مباحث مطرح‌شده: - چرا نیاز به وصله کردن داریم؟ - انواع وصله میلگردها - وصله اورلپ، مزایا و معایب آن - طول همپوشانی میلگردها در المان‌های سازه‌ای مختلف - وصله اتکایی کجا استفاده می‌شود؟ - نوع جدید وصله بنام وصله مکانیکی - مقایسه وصله مکانیکی و اورلپ - وصله فورجینگ و بررسی عملکرد آن در زلزله واقعی - بهترین محل وصله برای تیر و ستون کجاست؟   مدرس نظارت و اجرا: مهندس اسلام اسلامی مدرس و مؤلف کتاب­های عمرانی (ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان