هزینه قالب بندی
4
آنچه خواهید آموخت: در جلسه حاضر مطالب مقدماتی در مورد قالب‌بندی در ساختمان‌های بتنی ارائه می‌شود. اهم مباحث مطرح‌شده: - قالب‌بندی چیست؟ - هزینه‌های قالب‌بندی شامل چه مواردی می‌شود؟ - قالب‌های آجری و استفاده آن‌ها در فونداسیون - قالب‌های چوبی و مزایای استفاده آن‌ها   مدرس نظارت و اجرا: مهندس اسلام اسلامی مدرس و مؤلف کتاب­های عمرانی (ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان