نقشه معماری
MK 43
در جلسه حاضر زنگ عمران میخوام به انواع نقشه‌های اجرای ساختمان بپردازم. هر پروژه‌ای باید نظام‌مند بوده و مطابق نقشه و برنامه انجام بشه و اجرای ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. به‌صورت خلاصه اول باید فازبندی اجرای پروژه رو به‌صورت خلاصه بگم بعد به جزئیات نقشه‌های اجرایی بپردازم. اندکی چاشنی مقدمه: اجرای پروژه عمرانی در 5 فاز انجام میشه که نقشه‌های اجرایی در فاز دوم ترسیم میشن. - فاز صفر (طرح توجیهی): شناخت نیاز، مشخص کردن اهداف، انجام مکان‌یابی طرح و همچنین مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی. - فاز یک (طراحی اولیه): انتخاب مشاوران، بررسی‌های فنی (مطالعات ژنوتکنیکی و توپوگرافی) و تهیه نقشه‌های مقدماتی. - فاز دو (طراحی تفصیلی): تهیه نقشه‌ها، تهیه اسناد مناقصه، انتخاب پیمانکار و ...
توسط
تومان