نرم افزار ایتبس
21.1
توی این ویدئو، موارد مهمی که باید در دفترچه محاسبات سازه در طراحی هامون نوشته بشه رو به صورت خلاصه توضیح میدم!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
19.1
  شرایط تحلیل دینامیکی و استاتیکی معادل با توجه به توصیه استاندارد 2800 زلزله رو در این کلیپ میتونی یاد بگیری !!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
11.1
  بحث مهم پی دلتا در طراحی سازه و همچنین نرم افزار ایتبس چیه؟ اگه میخوای بدونی ویدئو رو پلی کن!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
09.1
  تعاریف و توضیحات مربوط به تحلیل و طراحی در ایتبس و مباحث طراحی سازه رو در این کلیپ تشریح می کنم!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان