نامنظمی در ارتفاع
blog (1)
  با نگاهی به زلزله‌های گذشته مشخص می شود که ساختمان‌های نامنظم، در مقایسه با ساختمان‌های منظم، در هنگام وقوع زلزله، از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده‌اند و تأثیر مودهای بالاتر ارتعاشی در پاسخ لرزه‌ای این ساختمان‌ها تعیین‌کننده است. بر این اساس، بی‌نظمی‌های موجود در سازه که در هنگام وقوع زلزله موجب تشدید اثر آن در سازه خواهد شد، باید موردتوجه بیشتری قرار بگیرد. اما بااین‌حال، بیشتر روش‌های مطرح‌شده برای سازه های منظم مورد بحث و ارزیابی قرارگرفته‌اند و توجه چندانی به سازه های نامنظم نشده است.  بی نظمی در ارتفاع و پلان سبب می شود که نیروها و تغییر مکانهای سازه، به طور عمده با مقادیری که از روش معادل استاتیکی به دست می‌آید، فرق کند. بایستی توجه داشت که بی نظمی زیاد ممکن ...
MK final
  همان‌طور که شما هم می‌دانید غیرممکن است همیشه سازه‌هایی را احداث کنیم که منظم باشند و گاهی اوقات به‌اجبار ساختمان‌های نامنظمی را طراحی می‌کنیم؛ اما به علت رفتار دور از انتظار سازه‌های نامنظم، استاندارد 2800 محدودیت‌ها و جریمه‌هایی را برای طراحی ساختمان‌های نامنظم  بیان می‌کند. انواع نامنظمی در سازه یکی از مسائل مهم در طراحی سازه می‌باشد که هر طراحی باید تسلط کاملی روی این موضوع داشته باشد. بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، در صورت وجود هر یک از موارد زیر در پلان سازه، ساختمان در پلان دارای نامنظمی است: 1. نامنظمی هندسی 2. نامنظمی پیچشی 3. نامنظمی در دیافراگم 4. نامنظمی خارج از صفحه 5. نامنظمی سیستم‌های غیر موازی 1- نامنظمی هندسی: پلان یک ساختمان باید نسبت به قاب‌هایی که ...
توسط
تومان