میلگرد زیگزاگ تیرچه
کلک تعریف تیرچه-
  تو این کلیپ یه روشی رو یاد دادم که می تونین تو نرم افزار ایتبس تیرچه بلوک رو تعریف کنین و ازش استفاده کنین.   ارائه دهنده: مهندس میررضا میریحیوی (کارشناس ارشد عمران-سازه دانشگاه تبریز)
توسط
تومان