مواد پوزولانی
MK 1
  برای ساختن بتن‌های ویژه در شرایط خاص نیاز به استفاده از افزودنی‌های بتن مختلفی می‌باشد. افزودنی‌های بتن مواد شیمیایی یا معدنی‌ای هستند که حین فرایند اختلاط بتن معمولاً به‌صورت درصدی از وزن سیمان به بتن اضافه می‌شود تا بعضی از خواص آن را به شکل مطلوبی تغییر دهد. میزان مصرف مواد مضاف در بتن کم بوده و این مواد افزودنی بسیار متنوع هستند و در محدوده بسیار وسیعی تقسیم‌بندی می‌شوند. مواد افزودنی بتن  که می‌توان هم برای بتن تازه و هم برای بتن سخت شده به کار برد از اهمیت زیادی برخوردارند و موجب پیشرفت چشمگیر صنعت بتن شده‌اند. لذا شناخت و کسب آگاهی در رابطه با این مواد برای هر مهندس عمران ضروری است. مواد افزودنی بتن چه مزایایی دارند؟ مواد ...
توسط
تومان