مهار متقابل
MK12
  گودبرداری بنا بر تعریف مهندسی به هر نوع حفاری پایین‌تر از سطح زمین و یا پایین‌تر از زیر پی ساختمان مجاور تلقی می‌شود. در دنیای مدرن، امروزه به دلیل ساخت بناهای چندطبقه و گسترش ساخت‌وساز نیاز به پارکینگ در ساختمان در حال افزایش است. ازاین‌رو گودبرداری روشی مناسب برای ساخت پارکینگ در ساختمان‌های چندطبقه می‌باشد. گودبرداری با توجه به جنس زمین می‌تواند به چند متر زیرزمین برسد و به‌منظور دستیابی به خاک سفت و یا ساخت بنایی که قسمتی از آن پایین‌تر از سطح زمین قرار می‌گیرد انجام می‌شود. به‌عبارتی‌دیگر از بین بردن برآمدگی‌ها و برجستگی‌های زمین به‌صورت عمیق و یا نیمه عمیق گودبرداری نامیده می‌شود. یکی از مسائلی که در اجرای گودبرداری بسیار حائز اهمیت است، انتخاب روش ...
توسط
تومان