لنگر ثانویه
11.1
  بحث مهم پی دلتا در طراحی سازه و همچنین نرم افزار ایتبس چیه؟ اگه میخوای بدونی ویدئو رو پلی کن!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان