عیار بتن
12.1
  بتن مگر چیه و چرا اجراش میکنن؟ با من همراه باش تا بهت بگم!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
10.1
  نحوه محاسبه عیار بتن و نکات مربوط به اون رو در این ویدئو توضیح میدم!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان