ضرایب تجهیز کارگاه
2
  یکی از مهمترین بخش هایی که مهندس دفترفنی باید باهاش آشنا باشه نوشتن صورت وضعیته. تو این ویدیو 4 تا از مهمترین نکاتی که باید برای نوشتن صورت وضعیت بدونین رو براتون آوردم. ارائه دهنده: مهندس میررضا میریحیوی (کارشناس ارشد عمران-سازه دانشگاه تبریز)
توسط
تومان