شتاب مبنای طرح
13.1
  نحوه محاسبه ضریب زلزله رو به صورت کامل در این کلیپ توضیح میدم!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان