سیویل شو،Civil show،اسلام اسلامی،عمران،نظارت و اجرا،پایان کار در ساختمان،پروانه ساختمانی،اخذ پایان کار،نقشه های اجرایی،بسته صفر تا صد طراحی سازه،معماری
K29
آنچه خواهید آموخت: در جلسه آخر فنون نظارت و اجرا،  به تشریح نحوه آخرین مرحله از "مراحل اصلی کار در ساختمان"  می‌پردازیم. در جلسات قبلی 4 مرحله کلی از قبیل پی کنی و پی سازی، اجرای اسکلت، سفت کاری و نازک کاری رو کامل توضیح دادم و تنها گام آخر باقی مانده بود که در این جلسه به آن می پردازیم. اهم مباحث مطرح‌شده: - یادآوری 5 مرحله اصلی کار در ساختمان - تشریح 3 مرحله کلی ساخت و ساز از قبیل اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری مربوطه - بررسی پروانه ساختمانی پروژه و نمونه مجوز یا پروانه - مراحل اخذ پایانکار ساختمانی - 2 کنترل مهم در پایان کار از قبیل نقشه ها و ضوابط آیین نامه ای و ...
توسط
تومان