سیمان در بتن
10.1
  نحوه محاسبه عیار بتن و نکات مربوط به اون رو در این ویدئو توضیح میدم!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان