سگ آبی
MK 62
  ما انسان‌ها با اینکه فکر می‌کنیم مخلوقات شاخی هستیم ولی بعضاً می‌بینیم اونقدرم توانایی‌های محیرالعقولی نداریم. این قضیه طبیعتاً واسه ما مهندسین هم صادقه. ما سال‌ها درس میخونیم میریم دانشگاه بعد یه سری فرمول‌ها رو یاد می‌گیریم، بعضی آیین‌نامه‌ها رو میخونیم و دو سه تا نرم‌افزارم بغلش بلدیم بعد میگیم مهندس شدیم. درحالی‌که در طبیعت یه سری موجودات به‌صورت ذاتی سازه‌های مهندسی ساز درست میکنن بدون یادگیری حتی یه آیین‌نامه.   یکمی مقدمه‌چینی لازمه: خیلیامون تا 22، 23 سالگی مون مثل ... (آدم منظورم بود) درس میخونیم بعدشم با کلی ادا اطوار میگیم مهندس شدیم (اونم تازه یه مهندس صفرکیلومتر دیگه). بعدش خبر نداریم توی طبیعت موجوداتی هستن که اصلاً مهندس به دنیا میان. نه آیین‌نامه میخونن، نه نرم‌افزار ...
توسط
تومان