سرمایه گذاری شخصی
1-3
آنچه خواهید آموخت: در جلسه حاضر به موضوع سرمایه گذاری شخصی یعنی ارتقاء سطح شخص از تمامی لحاظ برای رسیدن به اهداف پرداخته شده است. اهم مباحث مطرح‌شده: - دلیل اهمیت سرمایه گذاری شخصی در مهندسین عمران - اهمیت سرمایه گذاری شخصی در آینده کاری و تحصیلی - بهترین و سریع ترین راه ها برای سرمایه گذاری شخصی - راز افزایش سرعت و پیشی گرفتن ار رقبا  
توسط
تومان