سد لاستیکی
MK
  سد یک مانع است که جریان آب یا جریانات زیرزمینی را متوقف یا محدود می‌کند. مخازن و منابع آب که نه‌تنها سیلاب را متوقف می‌کند بلکه آب را برای فعالیت‌هایی مانند آبیاری، مصرف آب، مصارف صنعتی، آبزی‌پروری و کشتیرانی فراهم می‌کند. نیروی برق‌آبی اغلب در ارتباط با سدها برای تولید الکتریسیته استفاده می‌شود. در ضمن یک سد می‌تواند آب را برای ذخیره جمع کرده و در صورت لزوم بین نقاط مختلفی توزیع شود. ازجمله انواع سدهای کاربردی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:   1- سدهای خاکی: سدهای خاکی مصالحشان را از همان منطقه احداث و یا نواحی نزدیک تأمین می‌کنند و اصولاً دارای هسته رسی می‌باشند. رس بر اثر تماس با آب مانع نفوذ و انتقال آب و ...
توسط
تومان