سازه های خرپایی
MK4
  سازه‌ها (به انگلیسی Structures) را از دیدگاه مهندسی به 6 گروه زیر می‌توان تقسیم‌بندی نمود:   1-سازه‌های وزنی: سازه‌های طبیعی یا مصنوعی‌ای هستند که از انباشتن مصالح روی‌هم ساخته می‌شوند. عامل پایداری این سازه‌ها در مقابل نیروهای وارده، وزن این سازه‌هاست. به‌عبارت‌دیگر، وزن زیاد این سازه در مقابل بارهایی مثل زلزله و باد مقاومت می‌کند. سازه‌هایی مثل اهرام، کلبه‌ها، سدهای خاکی و سایر انواع آن و ... از این نوع دسته‌بندی به شمار می‌روند.     2- سازه‌های قابی: مجموعه‌ای از تیرها (اعضای افقی) و ستون‌ها (اعضای قائم) هستند که با استفاده از اتصالات صلب (سیستم قاب خمشی) و یا اتصالات مفصلی (سیستم قاب ساختمانی ساده) به هم متصل می‌شوند. در این سازه‌ها، بارهای وارده به‌وسیله اعضای افقی (مثل ...
توسط
تومان