زلزله 100-30
نامنظمی هندسی یعنی چه؟
  تو این کلیپ نامنظمی هندسی در پلان رو همراه با مثال به مهندسین عزیز عمران توضیح دادم.   ارائه دهنده: مهندس میررضا میریحیوی (کارشناس ارشد عمران-سازه دانشگاه تبریز)
توسط
تومان