زبان انگلیسی
KK6
آنچه خواهید آموخت: در جلسه حاضر به گسترده­ترین زبان انسان در سطح جهان و تاثیر آن در پیشرفت مهندسین عمران خواهیم پرداخت! اهم مباحث مطرح‌شده: - چرا اصلا باید انگلیسی یاد بگیریم؟ که چی؟ - مزایای علم زبان فارسی در شرکت­های عمرانی بزرگ داخلی! - تاثیر زبان انگلیسی در مهاجرت کاری و تحصیلی - گام بندی شروع و ادامه یادگیری زبان انگلیسی به صورت کامل
توسط
تومان