روش ابداعی
3-1
آنچه خواهید آموخت: در این جلسه با روش طراحی ابداعی گروه آموزشی سیویل شو (چرخه طراحی) آشنا خواهید شد. اهم مباحث مطرح‌شده: - دلیل بی نظیر بودن روش چرخه طراحی - توضیح کامل این روش - 9 گام برای طراحی هر سازه - نکات نرم افزاری استفاده از این روش
توسط
تومان