رفتار صحیح با کارگران
4-2
آنچه خواهید آموخت: همواره رفتار صحیح با کارگران بخصوص در بین مهندسین جوان چالش انگیز بوده است به همین خاطر در این جلسه به این بحث پرداخته شده است. اهم مباحث مطرح‌شده: - بیان تفاوت بین مهندسین و کارگران یک بار برای همیشه! - 5 اصل اساسی در رفتار با کارگران عزیز - انسانیت ربطی به سطح تحصیل ندارد!  
توسط
تومان