رامکای بتنی
16.1
  المان رامکا در اجرای ستون ها و دیوارهای بتنی رو میخوای بدونی چیه؟ خب سه سوته بهت توضیح میدم!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان