دیوار حائل
MK74
  ساختمان‌ها از اجزای متعددی که در کنار یکدیگر قرار داده‌ می‌شوند تشکیل‌شده‌اند. دیوار، کف و سقف از مهم‌ترین اجزای ساختمانی هستند. این جلسه در مورد انواع دیوارها از نظر عملکردی توضیح خواهیم داد. دیوار یه ساختار ممتد هستش که عمدتا قائم، یکپارچه و محکمه و معمولاً ضخامت اون در مقایسه با طول و ارتفاعش خیلی کوچیکتر هستش.   دیوار چیه اصلا؟! دیوارا المانی ان که ساختار یکپارچه و ممتدی دارن که ضخامت شون همواره کوچیکتر از طول و ارتفاعشه. جنسشم معمولاً از آجر، سنگ، بتن، فلز و ... میتونه باشه. دیوارها با توجه به نقش و عملکردشون میتونن دسته‌بندی بشن.   1. دیوار باربر بنایی: دیوارای باربر علاوه بر وزن خودشون باید وزن طبقات بالایی شون و وزن سقف ...
4-1
آنچه خواهید آموخت: یکی از بحث هایی که بین دیوارهای بتنی مورد استفاده در سازه ها مطرحه، فرق بین دیوار حائل و برشیه!!! تو این ویدیو سعی شده کامل به این ابهام جواب داده بشه. اهم مباحث مطرح‌شده: - نقش و مشخصات دیوار حائل در سازه - نقش و مشخصات دیوار برشی در سازه - تفاوت دیوار برشی و حائل در اجرا و طراحی - مهم ترین ریزه کاری های دیوارهای بتنی  
توسط
تومان