دیوار برشی
4
  این بخش در مورد سیستم های مقاوم در برابر نیروی زلزله در ساختمان ها هستش که توسط مهندس میر رضا میریحیوی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز ارائه شده است.
MK74
  ساختمان‌ها از اجزای متعددی که در کنار یکدیگر قرار داده‌ می‌شوند تشکیل‌شده‌اند. دیوار، کف و سقف از مهم‌ترین اجزای ساختمانی هستند. این جلسه در مورد انواع دیوارها از نظر عملکردی توضیح خواهیم داد. دیوار یه ساختار ممتد هستش که عمدتا قائم، یکپارچه و محکمه و معمولاً ضخامت اون در مقایسه با طول و ارتفاعش خیلی کوچیکتر هستش.   دیوار چیه اصلا؟! دیوارا المانی ان که ساختار یکپارچه و ممتدی دارن که ضخامت شون همواره کوچیکتر از طول و ارتفاعشه. جنسشم معمولاً از آجر، سنگ، بتن، فلز و ... میتونه باشه. دیوارها با توجه به نقش و عملکردشون میتونن دسته‌بندی بشن.   1. دیوار باربر بنایی: دیوارای باربر علاوه بر وزن خودشون باید وزن طبقات بالایی شون و وزن سقف ...
4-1
آنچه خواهید آموخت: یکی از بحث هایی که بین دیوارهای بتنی مورد استفاده در سازه ها مطرحه، فرق بین دیوار حائل و برشیه!!! تو این ویدیو سعی شده کامل به این ابهام جواب داده بشه. اهم مباحث مطرح‌شده: - نقش و مشخصات دیوار حائل در سازه - نقش و مشخصات دیوار برشی در سازه - تفاوت دیوار برشی و حائل در اجرا و طراحی - مهم ترین ریزه کاری های دیوارهای بتنی  
توسط
تومان