دیاگرام نیروی محوری
09.1
  تعاریف و توضیحات مربوط به تحلیل و طراحی در ایتبس و مباحث طراحی سازه رو در این کلیپ تشریح می کنم!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان