تیر و ستون بتنی
02.1
  توی این کلیپ دو نوع خم 90 و 135 درجه واسه تنگ در ستون بتنی رو میگم که بنا به مبحث 9 جدید تغییراتی بوده که اشاره اش کردم!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان