تکیه گاه
-مقید کردن تکیهگاه
  یکی از ساده ترین و باحال ترین بخش های طراحی سازه تو ایتبس، اعمال تکیه گاه هاس که تو این ویدیو کامل توضیح دادم!!!   ارائه دهنده: مهندس میررضا میریحیوی (کارشناس ارشد عمران-سازه دانشگاه تبریز)
توسط
تومان