توری مرغی
MKfinal
  ژئوسنتتیک محصولاتی هستند که از مواد پلیمری تهیه‌شده و به‌عنوان یک جزء اصلی پروژه‌های عمرانی برای دستیابی به اهداف انواع مهندسی کاربرد دارد. طبیعت پلیمری آن‌ها به‌گونه‌ای است که سبب می‌شود برای استفاده در زمین، جایی که دوام زیادی از آن انتظار می‌رود مورداستفاده قرار گیرد.  پیشوند Geo  به معنای “جغرافیایی” نشان می‌دهد که کاربرد این محصولات با خاک، سنگ و یا زمین ارتباط دارد و پسوند Synthetic برای تعریف این موضوع است که این محصول ساخت دست بشر است. به‌عبارت‌دیگر ژئوسنتتیک ها محصولات مصنوعی‌ هستند که به‌صورت آزاد در طبیعت یافت نمی‌شوند. برخی از کاربردهای اساسی ژئوسنتتیک: زهکشی خاک کنترل فرسایش سطحی خاک جداسازی خاک تقویت و تسلیح خاک تصفیه خاک و حفاظت کاربردهای توسعه‌ای خصوصی مانند جاده‌ها، ...
توسط
تومان