تهیه بتن ساختمانی
80
پیرو دو پست قبل­تر زنگ عمران در این پست نیز می­پردازیم به یه ماده اصلی دیگه از بتن (بعد از سیمان) تا ببینیم انواع ماسه چطوریاس و چه ویژگی و کاربردی دارن؟   1. ماسه گوشه دار: این نوع از ماسه نسبتاً سخت و تیز و زاویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار هستند. کاربرد آن تهیه بتنه چون سنگ‌دانه‌های آن با توجه به شکلشان، بسیار خوب در یکدیگر چفت‌وبست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند یک سطح صلب سخت را ایجاد کنند. یک نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مهم این است که برای بتن‌ریزی و یا استفاده از ملات، باید حداکثر 4 درصد سیلت در ماسه موجود باشد. 2. ماسه ساختمانی: ماسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ساختمانی به‌مراتب نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است چراکه دانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی کوچک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری دارد. ازلحاظ دانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی، برخلاف ماسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی گوشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار که دانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی آن درشت و زاویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار است، ...
توسط
تومان