تنش خاک زیر پی
17.1
  کنترل برش پانچینگ و کنترل تنش خاک زیر پی در نرم افزار Safe رو در این کلیپ توضیح میدم زود بزن که داغ داغ یاد بگیریش !!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان