تفاوت دیوار حائل و دیوار برشی
4-1
آنچه خواهید آموخت: یکی از بحث هایی که بین دیوارهای بتنی مورد استفاده در سازه ها مطرحه، فرق بین دیوار حائل و برشیه!!! تو این ویدیو سعی شده کامل به این ابهام جواب داده بشه. اهم مباحث مطرح‌شده: - نقش و مشخصات دیوار حائل در سازه - نقش و مشخصات دیوار برشی در سازه - تفاوت دیوار برشی و حائل در اجرا و طراحی - مهم ترین ریزه کاری های دیوارهای بتنی  
توسط
تومان