تغییرشکل در آسفالت
MK final
  انواع معايب و آسیب‌دیدگی‌های راه آسفالته: در يک تقسیم بندی، خرابی‌ها را به دو نوع بنيادي (سازه‌ای) و خرابي سطحي (کارکردي) دسته­بندی می‌کنند. نوع بنيادي زماني رخ می‌دهد که روسازي به علت نداشتن قدرت باربري کافي در اثر بارهاي وارده و صدمه ديدن، ديگر قادر به تحمل بارگذاري بيشتر بدون افزايش خرابي نباشد. درحالی‌که در خرابی‌هاي سطحي سيستم روسازي قدرت باربري دارد ولي به علت ناهموار شدن سطح روسازي امکان بهره‌برداری از آن به‌سختی امکان‌پذیر است. در تقسیم‌بندی ديگر خرابی‌ها به سه دسته عمده تقسیم‌بندی می‌شوند: ترک‌ها تغيير شکل‌ها اضمحلال   در مقاله قبلی ترجیحاً به انواع ترک‌ها که یکی از مهم‌ترین انواع خرابی در روسازی آسفالتی بودند، اشاره شد. در این جلسه به نوع دیگر خرابی‌ها ازجمله انواع ...
توسط
تومان