ترک پوست سوسماری
MKKK
  در يک تقسیم بندی، خرابی‌ها را به دو نوع بنيادي (سازه‌ای) و خرابي سطحي (کارکردي) دسته بندی می‌کنند. نوع بنيادي زماني رخ می‌دهد که روسازي به علت نداشتن قدرت باربري کافي در اثر بارهاي وارده و صدمه ديدن، ديگر قادر به تحمل بارگذاري بيشتر بدون افزايش خرابي نباشد. درحالی‌که در خرابی‌هاي سطحي سيستم روسازي قدرت باربري دارد ولي به علت ناهموار شدن سطح روسازي امکان بهره‌برداری از آن به‌سختی امکان‌پذیر است. در تقسیم‌بندی ديگر خرابی‌ها به سه دسته عمده تقسیم‌بندی می‌شوند: ترک‌ها تغيير شکل‌ها اضمحلال در این جلسه به آسیب دیدگی­های ناشی از ترک­خوردگی اشاره خواهد شد و مقاله بعدی در مورد بقیه خرابی­ها خواهد بود. در نتیجه، می توانید به بخش " نوع دیگر ­ا در روسازی آسفالتی" ...
توسط
تومان