تحلیل سازه
09.1
  تعاریف و توضیحات مربوط به تحلیل و طراحی در ایتبس و مباحث طراحی سازه رو در این کلیپ تشریح می کنم!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
2-1
آنچه خواهید آموخت: همواره انتخاب نوع تحلیل (استاتیکی یا دینامیکی) در طراحی سازه ها از چالش برانگیزترین بحث ها بوده است در این جلسه به بررسی بنیادین این دو نوع تحلیل پرداخته شده است. اهم مباحث مطرح‌شده: - معرفی انواع روش های تحلیل سازه و تفاوت آن ها - تاثیر زمان در تفکیک دو روش استاتیکی و دینامیکی و زیرشاخه های این روش ها - محبوب ترین روش های تحلیل در ایران و نکات آیین نامه ای - محدودیت های استفاده از تحلیل استاتیکی و ضوابط تحلیل دینامیکی
توسط
تومان