تحلیل دینامیکی طیفی
19.1
  شرایط تحلیل دینامیکی و استاتیکی معادل با توجه به توصیه استاندارد 2800 زلزله رو در این کلیپ میتونی یاد بگیری !!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان