بتن بدون ملات کافی
blog (1)
سلام بر دوستان همیشه در صحنه عزیزمون، نوبتی هم باشه نوبت کرموشدگیه بتنه. یکی از عیب­های اصلی بتن که علت ایجاد و کلی پارامترشو باهم بررسی می­کنیم. همانا ما از رستگارانیم!   کرمو شدن بتن یعنی چه؟ در بتن کرمو یا شن نما شده، ذرات درشت دانه (شن) در کنار هم دیده می شود که فضای بین آنها فاقد ملات و شیره کافی می باشد. فقط توجه کنیدها این همون عدم تراکم بتن نیس، در یک بتن غیر متراکم ممکن است فضاها و حفرات کوچک و بزرگ قابل رؤیت مشاهده گردد اما در بخش جامد، ذرات درشت و ریز و شیره بتن در کنارهم بصورت همگن دیده می شود.   چرا بتن کرمو میشه؟ واقعا چرا؟ سه دلیل اصلی داره: ...
توسط
تومان