اوتکا
18.1
  توی این ویدئو المان اودکا یا اوتکا رو برات جوری توضیح میدم که دیگه از یادت نره که نره !!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان