اسکلت فولادی
5-
  این بخش در مورد اسکلت بتنی و فولادی و مقایسه این دو هستش که توسط مهندس میر رضا میریحیوی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز ارائه شده است.  
6
آنچه خواهید آموخت: همان‌طور که میدانیم برای اجرای سازه‌های عمرانی دو نوع اسکلت اصلی مرسوم می‌باشد. اسکلت فولادی و بتنی (اسکلت چوبی در ایران مرسوم نیست). در این جلسه به بررسی موضوعات مختلف در اجرای اسکلت فولادی و بتنی خواهیم پرداخت. اهم مباحث مطرح‌شده: - فولادی یا بتنی؟ مسئله این است - دغدغه‌های اجرا در اجرای اسکلت بتنی و فولادی - فاکتور مسائل اقتصادی و زمان در انتخاب اسکلت - معماری در انتخاب اسکلت مؤثر است؟ - دسترسی به مصالح و تأثیر آن در نوع اسکلت - شهر و اقلیم موردنظر برای ساخت اسکلت - اسکلت فولادی و بتنی در آتش‌سوزی   چه فاکتورهای دیگری در انتخاب نوع اسکلت مؤثرند؟ در بخش کامنت ها لطفاً نظراتتان را بیان فرمایید.   ...
توسط
تومان