ارتفاع ساختمان
نحوه تعیین تراز پایه
  تو این کلیپ نحوه ی تعیین تراز پایه رو کامل توضیح دادم که می تونه برای کاهش نیروی زلزله موثر باشه.   ارائه دهنده: مهندس میررضا میریحیوی (کارشناس ارشد عمران-سازه دانشگاه تبریز)
توسط
تومان