ارتباط گیری
5-2
آنچه خواهید آموخت: مطمئنا شما هم با من موافقین که تاثیر اطرافیان در موفقیت و سیر زندگی افراد بسیار مهمه، در جلسه حاضر به این نکته برای مهندسین عمران پرداخته شده است. اهم مباحث مطرح‌شده: - علت مهم بودن روابط کاری با بهترین مهندسین! - راه های یافتن مهندسین موفق! - گام بندی کامل ارتباط گیری با اونا! - نکاتی که نباید در اولین دیدار با بهترین ها انجام بدین! - و چند نکته باحال دیگه ...
توسط
تومان