اجرای ساختمان
04.1
  در این ویدئو به صفر تا صد اجرای ساختمان ها از مرحله پی کنی تا اخذ گواهی پایان کار اشاره می کنم!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان