اتصالات مرسوم تیر و ستون در سازه فولادی
MK final
  "قاب" (Frame) را عمدتاً مجموعه به‌هم‌پیوسته اعضای یک سازه معرفی می‌کنند. طریقه اتصال و رفتار قطعات نسبت به هم در تکیه‌گاه (محل تقاطع اعضا)، در محاسبات سازه‌های فولادی بسیار پراهمیت هستند. مشخص کردن ویژگی‌های مقاطع ستون‌ها و شاه‌تیرها بدون مدنظر قرار دادن نحوه رفتار قطعات نسبت به یکدیگر، امکان‌پذیر نیست. انواع اتصالات سازه‌های فولادی: اصولاً اسکلت فلزی مجموعه‌ای از اعضای متصل فولادی است که با اتصالات و جزئیات سازه‌ای به واحد یکپارچه‌ای تبدیل می‌شود. اگر یکپارچگی اصل باشد، نقش اساسی اتصالات و جزئیات بیشتر نمایان می‌شود. یکی از مشکلات مهم امر ساختمان‌سازی در کشور ما عدم توجه به این جزئیات مهم است. در اسکلت فولادی حتی اگر نیروها و ستون‌ها محافظه‌کارانه طراحی‌شده باشند. در صورت عدم طراحی و اجرای ...
توسط
تومان