ابعاد ستون
فرمول محاسبه ابعاد ستون
  آقا هی میگین وقتی اولین بار داریم طراحی می کنیم ابعاد ستونامونو چجوری انتخاب کنیم. اینم جوابش تقدیم با احترام :)   ارائه دهنده: مهندس میررضا میریحیوی (کارشناس ارشد عمران-سازه دانشگاه تبریز)
توسط
تومان