آزمون نظارت
70
جواب به این سوال خیلی می تونه بستگی به افراد و موقعیتشون داشته باشه ولی من تو این سری از زنگ عمران نظر خودمو راجع به سه آزمون نظارت، اجرا و محاسبات میدم که دوستان یه دید کلی داشته باشن.     1) آزمون نظارت شاید این آزمون با ارزش ترین امتحان برای تازه کارا باشه چون نسبت به پایه­ ها و ارجاع نظام مهندسی و البته شهر مدنظرتون می تونه درآمد واسه مهندسی داشته باشیم. پس می تونه اولین انتخاب و اولین هدف برای آزمون ها باشه.   2) آزمون اجرا این آزمون می تونه هم خوب باشه و هم سخت، اگه ارجاع پروژه ها از طریق نظام مهندسی باشه برای تازه کارا خوبه آمما اگه اینطور نباشه ارتباطات ...
توسط
تومان