آزمایش اسلامپ بتن
K13
آنچه خواهید آموخت: همان‌طور که در جلسات قبل دیدیم یکی از مراحل کنترل کیفی بتن، ارزیابی بتن در حالت بتن خمیری (خیس) بود. در این جلسه در مورد مهم‌ترین آزمایش این دسته‌بندی توضیحات مفصلی ارائه خواهیم کرد. اهم مباحث مطرح‌شده: - مهم‌ترین آزمایش‌ها بر روی بتن تازه - لوازم موردنیاز برای انجام آزمایش اسلامپ بتن - مراحل انجام آزمایش اسلامپ - نکات مهم آئین‌نامه‌ای در خصوص آزمایش اسلامپ - انواع اسلامپ و حالت قالب قبول آن   مدرس نظارت و اجرا: مهندس اسلام اسلامی مدرس و مؤلف کتاب­های عمرانی (ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان