دانلود کده
Etabs 2019
  - فایل نصبی (همراه با کرک معتبر): - آموزش نصب به صورت عکس:
5-18-2021 2-12-57 PM
  1- موافقنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان:   2- بخشنامه های آنالیز قیمت:   3- بخشنامه های دامنه تعیین قیمت:   4- بخشنامه تعدیل آحادبها:   5- بخشنامه های تغییرات نرخ ارز:   6- بخشنامه مابه التفاوت قیر:   7- بخشنامه سرجمع:   8- بخشنامه های تاخیرات:   9- بخشنامه جبران ناشی از کرونا:   10- بخشنامه ضریب منطقه:
5-18-2021 2-12-57 PM
  1- فهرست بها رشته ابنیه سال 1400: 2- فهرست بها رشته تاسیسات مکانیکی سال 1400:   3- فهرست بها رشته تاسیسات برقی سال 1400:   4- فهرست بها رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400:   5- فهرست بها رشته راهداری سال 1400:   6- فهرست بها تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن:   7- فهرست بها واحد بها رشته شبکه توزیع آب سال 1400:  
5-18-2021 2-12-57 PM
  1- AISC-360-10 (آئین نامه فولاد آمریکا 2010): 2- AISC-360-16 (آئین نامه فولاد آمریکا 2016):   3- ACI-318M-14 (آئین نامه بتن آمریکا 2014):   4- ACI-318R-19 (آئین نامه بتن آمریکا 2019 - واحدها متریک نیستند):   5- ASCE/SEI 7-16 (آئین نامه بارگذاری آمریکا 2016):  
5-18-2021 2-12-57 PM
  1- مبحث 6 ویرایش 92 (بارهای وارد بر ساختمان): 2- مبحث 6 ویرایش 98 (بارهای وارد بر ساختمان):   3- مبحث 7 ویرایش 92 (پی و پی سازی):   4- مبحث 9 ویرایش 92 (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه):   5- مبحث 9 ویرایش 99 (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه):   6- مبحث 10 ویرایش 92 (طرح و اجرای ساختمان های فولادی):   7- استاندارد 2800 ویرایش چهارم (آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله):   8- پیوست ششم استاندارد 2800  (طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای):  
AutoCAD-logo
  - فایل نصبی:   - آموزش تصویری نصب:
5-18-2021 2-12-57 PM
               
SAFE 2016
  - فایل نصبی: - کرک فعال سازی:   - آموزش تصویری نصب:
۱ ۲
توسط
تومان